Menu

Beveiliging & domotica | VDM Security | Beerse

Op ons kan je rekenen!

Onze service stopt niet na de installatie!

Wij zijn vrijwel permanent bereikbaar bij storingen en technische defecten.
In eerste instantie lossen we het probleem op door van op afstand in te loggen op je alarminstallatie, toegangscontrole, camerabewaking of domoticasysteem.
Indien nodig komen we ter plaatse.

V.D.M. Security werkt uitsluitend met zorgvuldig geselecteerde merken die we door en door kennen.
Dankzij onze diepgaande productkennis, staan we ook bijzonder sterk op vlak van naservice en herstellingen.

Preventief onderhoud

Het jaarlijks onderhoud van het alarmsysteem is een wettelijke verplichting (Koninklijk besluit van 25 april 2007). Dit kan gebeuren door de gebruiker zelf of deze kan een beroep doen op V.D.M. Security. Het is wel niet toegelaten om het onderhoud te laten uitvoeren door derden indien deze niet erkend zijn als beveiligingsonderneming. Alle onderhouden en interventies dienen geregistreerd te worden in een onderhoudsboekje of gelijkaardige registratie.

Bij elke installatie van een alarmsysteem streven wij naar de beste kwaliteit. Om deze kwaliteit te blijven garanderen is het ook aan te raden om de installatie jaarlijks te onderhouden en te testen. Op deze manier kunnen we storingen detecteren voor ze problemen veroorzaken en blijft de installatie gedurende vele jaren optimaal functioneren.

Een onderhoudscontract heeft de volgende voordelen:

* Jaarlijks periodiek nazicht van uw alarminstallatie

* Behoudt van optimale doeltreffende werking van het alarmsysteem bij inbraak.

* Aanzienlijke vermindering van het risico op valse alarmen

* Voordelige prijs bij technische problemen, herconfiguratie en aanpassingen

* Kortingen op materialen

* 24/7 ondersteuning

* Voorrang op klanten die niet beschikken over een servicecontract

Voor elke klant met een onderhoudscontract houden wij een elektronisch/ technisch dossier met alle gegevens over de alarminstallatie en de historiek van de uitgevoerde interventies. Dit geeft ons de mogelijkheid om sneller en accurater te reageren in geval van problemen.