Menu

Beveiliging & domotica | VDM Security | Beerse

Videobeveiliging voor jouw winkel? Dit zijn de mogelijkheden.

11 mei 2017 | Bewakingscamera | Jan Van de Mierop

Videobeveiliging voor jouw winkel? Dit zijn de mogelijkheden.

Videobeveiliging in een winkel of bedrijf is uitermate doeltreffend om dieven af te schrikken of te identificeren. Vooraleer lukraak bewakingscamera’s te laten plaatsen, ga je best in zee met experts. Op basis van verschillende criteria werken zij een beveiligingsvoorstel uit waarin zowel de cameratypes als de optimale locaties bepaald worden.

Een eerste belangrijk criterium voor de inplanting van de bewakingscamera’s binnen een concept van videobeveiliging is het in kaart brengen van de kritische plaatsen.

Waar is het risico op diefstal het grootst? Waar liggen de meest waardevolle goederen? Daarnaast moet er voor elke zone specifiek gekeken worden hoe deze best in beeld kan worden gebracht én welk type van bewakingscamera op deze plaats mogelijk en aangewezen is.

Welke cameratypes zijn er?

Voor videobeveiliging in een handelszaak komen verschillende cameratypes in aanmerking. Allereerst heb je uiteraard de populaire domecamera’s, ook wel bolcamera’s genaamd.

Een speed domecamera lijkt op een domecamera, maar heeft een beweegbare camera. Daarnaast zijn er nog minidome camera’s of fisheye camera’s. Deze laatste twee kleine cameratypes zijn aangewezen wanneer je vooral een discrete videobeveiliging wenst.

In andere winkels is het dan weer de bedoeling dat de camerabewaking sterk opvalt. In dat geval zijn bulletcamera’s een goede keuze, zeker voor de bewaking buiten.

Gebeurtenissen heroproepen

Om ‘live’ naar de beelden te kijken, is er voor de werknemers of de zaakvoerder vaak weinig tijd. De camera’s hebben vooral een afschrikkend effect én maken het mogelijk om eventuele diefstallen op te helderen. Zo moet het systeem voor videobeveiliging het eenvoudig maken om snel en gericht bepaalde gebeurtenissen in bepaalde winkelzones op te zoeken, zodat je deze beelden kan herbekijken voor eventuele gezichtsherkenning.

Wij adviseren in winkels eerder domecamera’s dan speed domecamera’s. Vaak is het beter om een bepaalde zone met meerdere camera’s in beeld te brengen, dan te werken met beweegbare camera’s. Dieven analyseren de bewegingen en slaan vaak toe wanneer de camera even ‘wegkijkt’.

Koppelen met je alarmsysteem

Daarnaast is het mogelijk om je videobeveiliging te koppelen aan je alarmsysteem. In dat geval kan je instellen dat de camera’s alleen opnames maken wanneer het alarmsysteem op scherp staat én geactiveerd wordt in een bepaalde zone. Ook kan je instellen dat een beweegbare camera zich richt op de detector die een signaal geeft.

Wil jij videobeveiliging in je winkel? Contacteer dan VDM Security. Wij garanderen een volledige service voor elektronische beveiliging en camerabewaking.